Стажантска програма

UBC предлага безплатна стажантска програма в експертна среда за желаещите да се научат да работят по изготвянето на документи за проекти по Оперативните програми, Структурните фондове и други методи на финансиране. Стажът е едномесечен и след завършването му стажантът получава сертификат. Мотивационно писма и CV желаещите могат да изпратят на адрес job@ubconsult.org .