Абонаментно обслужване

За клиенти, които развиват дейността си в по‐далекоперспективен план и планират да привличат инвестиции от Оперативните програми, Структурните фондове на ЕС и др.методи на финансиране по повече проекти от различни програми, предлагаме услугата „Абонаментно обслужване“, която включва:

1. Мониторинг (преглед на актуална информация):
‐ следене на новините в зададените сектори;
‐ следене на нормативите в нормативната база

2. Тематичен контент анализ:
‐  Кратка информация с анализ и препоръки на базата на обемната информация, събрана и обработена в процеса на мониторинга.

3. Ангажимент за отговор на въпрос в регламентиран срок:
‐ Клиентът получава експертен отговор на всеки поставен от него въпрос или проучване на възможности, свързани със сектора и дейността му.

4. Изработване на предложения за проекти на база на информация и в съответствие на нуждите и целите на клиента:
‐ Клиентът получава информация и предложения за кандидатстване по конкретни проекти, свързани с дейността и целите му и формирани на базата на възможностите, предоставени от източниците на финансиране.

5.Изработване и комплектоване на документи за кандидатстване по ОП и Структурни фондове на ЕС и др.методи на финансиране:
‐ Когато клиентът се спре на предложение, консултантът подготвя всичко необходимо за кандидатстване и спечелване на съответния проект. Условията на тази услуга се регламентират от отделен консултантски договор.

Оферта Абонаментно обслужване (pdf)