Eнергийна ефективност 

Обединени български консултанти включиха в портфолиото си нова услуга.

От 21.11.2014 г. със Заповед 393‐ВПР‐01 на изпълнителния директор на АУЕР „Обединени
български консултанти“ ООД е вписано в публичния регистър на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, изготвяне на оценка на съответствие на инвестиционните проекти и изготвяне на оценки за енергийни спестявания
На оценка за енергийна ефективност подлежат всички сгради, свързани с проекти за енергийна ефективност по програма „Конкурентоспособност“, както и целия общински сграден фонд до края на 2015 г. На периодично енергийно обследване ще подлежат и големите промишлени предприятия.

За повече подробности и консултация по конкретни казуси:
office@ubconsult.org

Обследване за енергийна ефективност (pdf)